یه وقتی ، روزی تئاتر سریال سینما سریالی

یه وقتی ، روزی: تئاتر سریال سینما سریالی بازیگر سینمای سریال ها بازیگری سینمایی بازیگران تلویزیون

گت بلاگز اخبار پزشکی شناسایی ژن های مرتبط با معلولیت های فکری

دانشمندان موفق به کشف ۱۵ جهش ژنی شدند که می تواند موجب بروز معلولیت های فکری شود.

شناسایی ژن های مرتبط با معلولیت های فکری

شناسایی ژن های مرتبط با معلولیت های فکری

عبارات مهم : بیماری

دانشمندان موفق به کشف ۱۵ جهش ژنی شدند که می تواند موجب بروز معلولیت های فکری شود.

به گزارش مهر، معمولا معلولیت های فکری ناشی از جهشی است که به ژن آسیب می رساند و مانع از عملکرد مناسب پروتئین مربوطه می شود.

شناسایی ژن های مرتبط با معلولیت های فکری

جهش ژنی می تواند موجب عوض کردن عملکرد ژن شود. در نتیجه، ژن موردنظر به شیوه ای کاملا متفاوت عمل می کند.

محققان دانشگاه رادبود هلند، این مکانیسم را در ۱۵ ژنی که در بروز معلولیت های فکری نقش دارند، شناسایی کردند.

دانشمندان موفق به کشف ۱۵ جهش ژنی شدند که می تواند موجب بروز معلولیت های فکری شود.

ژن ها مسئول تولید پروتئین در سلول ها هستند. علت مرسوم معلولیت های فکری، یک جهش تازه است که به قدری به شدت به ژن آسیب می رساند که دیگر قادر به تولید پروتئین های کارکردی نیست.

پروتئین معیوب حاصله موجب بروز بیماری خواهد شد. در بعضی ژن های مرتبط با بیماری، مشخص شده است است که جهش تازه موجب از بین رفتن ژن نمی شود، بلکه احتمالا موجب عوض کردن عملکرد آن می شود. این جهش ها صرفاً بر روی بخش های خاصی از ژن قرار دارند.

واژه های کلیدی: بیماری | شناسایی | پروتئین | معلولیت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs