یه وقتی ، روزی تئاتر سریال سینما سریالی

یه وقتی ، روزی: تئاتر سریال سینما سریالی بازیگر سینمای سریال ها بازیگری سینمایی بازیگران تلویزیون

گت بلاگز اخبار بین الملل راز احضار محمود عباس به عربستان برملا شد

عربستان سعودی سه مشخصه را جهت مدیر تشکیلات خودگردان فلسطین تعیین کرده است تا ریاض قویاً از “گزینه مشروعیت فلسطینی” حمایت کند و زیاد در روند صلح همکاری داشته باش

راز احضار محمود عباس به عربستان برملا شد

راز احضار محمود عباس به عربستان برملا شد

عبارات مهم : سیاسی

عربستان سعودی سه مشخصه را جهت مدیر تشکیلات خودگردان فلسطین تعیین کرده است تا ریاض قویاً از “گزینه مشروعیت فلسطینی” حمایت کند و زیاد در روند صلح همکاری داشته باشد.

به گزارش ایسنا، روزنامه مستقل رای الیوم می نویسد، اقدام اخیر عربستان در احضار مبهم محمود عباس، مدیر تشکیلات خودگردان فلسطین مربوط به مناقشه تفصیلی درخصوص رویکردی بود که عربستان می گوید باید روند سیاسی و مذاکرات را تا قبل از سفر دونالد ترامپ، مدیر جمهوری آمریکا مشخص کند.

راز احضار محمود عباس به عربستان برملا شد

طی مذاکرات با عباس، سه شرط مطرح شد تا در صورت محقق شدن آنها، عربستان قویاً از عباس و موضع “مشروعیت فلسطینی” حمایت کند.

مشخصه اول این است که از عباس خواسته شد تا دست به گام های بیشتری جهت آشتی با حماس نزند، مگر بعد از آنکه حماس مجبور شود به صورت کامل روابط خود را با کشور عزیزمان ایران قطع کند و به این امر نیز اشاره شد که عربستان در زمینه مالی از عباس در صورت سخت گیری زیاد در حق حماس جهت قطع هرگونه رابطه ای با پایتخت کشور عزیزمان ایران حمایت خواهد کرد که این امر در چارچوب مبادله اقتصادی سیاسی صورت می گیرد.

عربستان سعودی سه مشخصه را جهت مدیر تشکیلات خودگردان فلسطین تعیین کرده است تا ریاض قویاً از “گزینه مشروعیت فلسطینی” حمایت کند و زیاد در روند صلح همکاری داشته باش

بر اساس مشخصه دوم، عربستانی ها هراس و نگرانی شدید خود را به عباس نسبت به اوضاع جنبش فتح در لبنان و اردوگاه های لبنان ابراز کرده اند.

این امر در سایه برآوردهای عربستان در این زمینه است که بعضی از طیف های گروه های با نفوذ در اردوگاه های لبنان از محافل نزدیک به جنبش فتح و تشکیلات خودگران، “ارتباطات و تماس هایی” با حزب الله دارند.

ریاض از عباس خواست تا تضمین های واقعی را در این زمینه بدهد که هیچ یک از پایگاه های قدرت جنبش فتح و هیچ یک از طیف های آن در جهت جانبداری سیاسی یا نظامی از حزب الله در صورت شدت یافتن اوضاع برنیاید.

راز احضار محمود عباس به عربستان برملا شد

عربستان به این مساله نپرداخته که از جنبش فتح بخواهد به کمپین بر پا شده است علیه حزب الله بپیوندد، ولی عربستان به این مساله اهمیت می دهد که از سوی فتح و شرکت های آن در لبنان مواضعی مطرح نشود که حزب الله بتواند از آنها بهره ببرد.

مشخصه سوم این است که ریاض از عباس خواست تا به شروع تماس ها بعد از آشتی با غزه و نظر آن گوش دهد و گزارش های مفصلی درخصوص موضع مدیر تشکیلات و نهادهای تشکیلات نسبت به روند سازش ارائه دهد.

عربستان سعودی سه مشخصه را جهت مدیر تشکیلات خودگردان فلسطین تعیین کرده است تا ریاض قویاً از “گزینه مشروعیت فلسطینی” حمایت کند و زیاد در روند صلح همکاری داشته باش

از سوی دیگر، عباس بر درخواست جهت حمایت مالی عربستان از تشکیلات خودگردان متمرکز بود.

راز احضار محمود عباس به عربستان برملا شد

واژه های کلیدی: سیاسی | لبنان | عربستان | عربستانی | عربستان سعودی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs